โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูนำนักเรียนสายชั้นป.6 เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดมรรคสำราญ โดยภายในมีพิธีหล่อเทียนที่จัดขึ้นเป้นประเพณีเป็นประจำทุกปี ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมของบรรพบุรษที่สืบทอดกันมาเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางศาสนาของไทย

 

 

Powered by OrdaSoft!