โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยฯในสถานศึกษา2560

 

 

ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยฯในสถานศึกษา 2560 ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธนาวัฒิ ก้อนใจจิต มาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนักเรียนทุกสายชั้นเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ วิทยากรบรรยายและสาธิตได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่นมาให้ความรู้และอบรมการป้องกันไฟไหม้ การอพยพ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่นำความรู้มาสู่นักเรียนเพื่อที่จะได้นำไปใช้อย่างถูกวิธี

 

 

Powered by OrdaSoft!