โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

นักเรียนสายชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับฟังการบรรยายธรรมมะ

 

 

นักเรียนสายชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับฟังการบรรยายธรรมมะจากท่านพระอาจารย์สุกรรณ จากไร่เชิญตะวัน จ. เชียงราย บรรยายธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!