โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

นักเรียนและคณะครูเข้าค่ายพัฒนาจิต ณ หมู่บ้านพลัม Thai Plum Village นำโดยนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

โดยการเข้าค่ายพัฒนาจิตแกนนำสายชั้นประถมศึกษาปีที่6 และคณะครู ได้เข้าร่วมข่ายพัฒนาจิตฝึกฝนสมาธิ ณ หมู่บ้านพลัม Thai Plum Village ที่เป็นสถานที่ฝึกจิตในแนวทางของวัดพุทธนิกายเซ็น เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ มีจิตใจที่มั่นคง สามารถนำมาถ่ายทอดสู่เพื่อนๆหรือรุ่นน้องในการทำกิจกรรมในช่วงพักเที่ยงของทางโรงเรียนและช่วงรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

Powered by OrdaSoft!