โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี 2560 ณ ค่ายลุกเสือแก่นนครจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปี 2560 ณ ค่ายแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยมีลุกเสือสำรอง-สามัญและเนตรนารีจำนวน 300คน เข้าร่วมเข้าค่ายดังกล่าวเป็นเวลา 2วัน 1คืน เพื่อเสริมสร้างทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร เพื่อฝึกนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมเพิ่มพูนความอดทนและสั่งสมประสบการณ์เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!