โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะนักเรียนแกนนำและคณะครูโรงเรียนหนองเสาเล้าพิทยาคาร อ.ชุมแพ เข้าเยี่ยมชมดูงานการจัดการขยะของบรรดาทีมแกนนำนักรบสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้การจัดการขยะที่มีอยู่ในโรงงเรียนพร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมโรงเรียนดูกิจกรรมโครงการต่างๆภายในโรงเรียน อาทิ การประชุมแกนนำสิ่งแวดล้อม ธนาคารขยะ กิจกรรมดื่มนม การปลูกผักปลอดสาร ฯลฯ โดยทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนตัวแทนโรงเรียนหนองเสาเล้าพิทยาคาร อ.ชุมแพ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู มา ณ โอกาสนี้

 

Read more: โรงเรียนหนองเสาเล้าพิทยาคาร อ.ชุมแพ เยี่ยมชมดูงานการจัดการขยะของนักรบสิ่งแวดล้อม

 

ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูจัดพิธีปิจฉิมของนักเรียนระดับอนุบาล3 และประถมศึกษาปีที่6 ประจำปี2559 โดยภายในงานได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน รวมทั้งการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป้นประเพณีที่ทางโรงเรียนได้ทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะครู รุ่นน้อง มาร่วมพิธีปิจฉิมแสดงความยินดีแก่นักเรียนสายชั้น อนุบาล3 และสายชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบการศึกษาในปีนี้อย่างมากมาย

 

Read more: ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูจัดพิธีปิจฉิมของนักเรียนระดับอนุบาล3 และประถมศึกษาปีที่6 ประจำปี2559

Powered by OrdaSoft!