โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมงานรำดอกคูณเสียงแคน220 ปี ฉลองมหานครขอนแก่น 2560 โดยภายในงานได้มีคณะครู ชาวชุมชนทั้งในเขตเทศบาลเข้าร่วมในพิธี และมีการบันทึกสถิติลงกินเนสบุ๊คเวิลออฟเลคคอร์ดอีกด้วย

 

Read more: งานรำดอกคูณเสียงแคน220 ปี มหานครขอนแก่น 2560

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดงานผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในชื่อโครงการนิทรรศการทางวิชาการ 1ห้องเรียน 1โครงงาน 1ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุกสายชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาล , ระดับประถมศึกษา 1-6 ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ปกครอง ชาวชุมชนและแขกผู้มีเกียรติมาเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้ทางโรงเรียนเน้นการจัดแสดงโครงงานผักปลอดสารที่ทุกสายชั้นนำผักที่ปลุกเองมาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เส้นทางของผักตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงการนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปเป็นอาหาร

 

Read more: ร.ร. เทศบาลคุ้มหนองคูจัดงานผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 โดยภายในงานได้มีนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีผู้ปกครอง ชาวชุมชน นำขนม สิ่งของมาบริจาคให้เด็กนักเรียนในวันเด็กอย่างมากมาย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมของนักเรียนแต่ละสายชั้น การตอบปัญหา เล่นเกมส์ และอื่นๆอีกมากมายสร้างความสนุกสนานให้กับเด้กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเป็นอย่างมาก โดยภายในปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา ได้ให้คำขวัญวันเด็ก "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"   

 

Read more: วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

 

 

 

โครงการนักรบสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

นักรบสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเกิดจากการรวมตัวจัดตั้งแกนนำสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลายาวนานกว่า 20ปี โดยมีการจัดตั้งชมรมสวนเกษตรสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันแกนนำนักเรียนเหล่านี้ได้ โดยจุดมุ่งหมายของกิจกรรมโครงการคือปลูกฝังให้นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ลดการใช้ขยะ นำขยะกลับมารีไซเคิลหรือรียูสใหม่ การทำเกษตรปลอดสารพิษตามแนวทางเกษตรพอเพียง รวมไปถึงนำความรู้ที่ได้จากการเป็นแกนนำถ่ายทอดสู่รุ่นน้องและชุมชนได้ จากการดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 10ปีทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับประเทศ รวมไปถึงรางวัลลูกโลกสีเขียวในด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมาย และในปัจจุบันทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโลว์คาร์บอนของทางเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะรวมไปถึงก๊าซคอร์บอนไดอ๊อกไซด์อีกด้วย กิจกรรมโครงการต่างๆภายในโรงเรียนก็มีตั้งแต่การทำเกษตรปลอดสาร การทำปุ๋ยหมัก em ปุ๋ยจากเศษอาหาร ธนาคารขยะ แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ผักสวนครัว การรีไซเคิลขยะ เป็นต้น โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวบรูณาการกับการเรียนการสอนของทางโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูในทุกช่วงชั้นตั้งแต่ อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่จะใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต

 

 

 

บทความ ข่าวสดจากเยาวชน
รัตนาภรณ์ ละมูลเจริญ

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นโรงเรียนดีเด่นที่มีการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ของขอนแก่น

เมื่อปีพ.ศ.2551 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ่มเยาวชน โดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อช่วยกันจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังคงปฏิบัติต่อเนื่องมาหลายรุ่น ปัจจุบันตั้งชื่อกลุ่มเยาวชนว่า "นักรบสิ่งแวดล้อม"

ด.ญ.นพมาศ เอกนาม หรือ น้องฟาง เป็นประธานกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมรุ่นปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจตรา คอยนำเพื่อนๆ ในกลุ่มแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างมีระบบ

"ทุกเช้าที่โรงเรียนจะเปิดเพลงมาร์ชและเพลงพลังงาน เป็นสัญญาณให้นักเรียนช่วยกันเก็บขยะค่ะ"

การจัดการปัญหาขยะในโรงเรียนที่เห็นผลเป็นอย่างดีคือการสร้างวินัยแก่เด็กๆ โดยการนำเสียงเพลงมาเป็นตัวช่วยให้เด็กๆ จดจำหน้าที่ของตนและปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นกิจวัตร

เด็กๆ ในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมมือกัน ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตา ดูแลความสะอาด นอกจากจะทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังเสริมสร้างให้เด็กๆ มีระเบียบวินัยที่ดีอีกด้วย

"กลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมของเราจะตรวจทุกที่ในโรงเรียน ทั้งในห้องน้ำ อาคารเรียน หรือโรงอาหารเราก็ต้องช่วยกันดูค่ะ"

การดูแลรักษาความสะอาดแม้จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนน่าอยู่ แต่ปัญหาขยะก็ไม่เคยหมดไป

 


"ขยะในโรงเรียนมีเยอะมากค่ะ เพราะทุกคนยังซื้อขนมกินกัน ทำให้เกิดขยะ พวกถุงหรือกล่องนม ขวดน้ำ เยอะมากๆ พวกเราเลยมีธนาคารขยะมาช่วยแก้ปัญหานี้ค่ะ"

ธนาคารขยะที่น้องฟางกล่าวถึงมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยทุกวันพุธจะเปิดธนาคารขยะ ให้เด็กๆ ในแต่ละชั้นเรียนนำขยะมาขาย โดยแยกออกเป็นขยะประเภท ขวดพลาสติก กระดาษสี และกระดาษขาว เมื่อชั่งน้ำหนักแล้วจดบันทึกไว้ เมื่อถึงสิ้นเทอมจะรวบรวมนำขยะทั้งหมดไปขายที่ โรงรับซื้อและนำเงินมาสร้างประโยชน์ให้โรงเรียนต่อไป

"ขยะที่ได้มากที่สุดคือประเภทกระดาษขาวค่ะ เพราะใช้กันทุกวัน แต่ก่อนนำมาขายต้องผ่านการรีไซเคิลก่อน เช่นใช้ให้ครบสองหน้าก่อนค่ะ"

นโยบายการจัดการขยะในโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูไม่ใช่เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หลักสำคัญที่โรงเรียนต้องการคือ การสร้างเยาวชนที่ดี รู้จักการรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีที่สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้กับประเทศชาติ ต่อไป

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

การแจ้งเด็กเข้าโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ห้องธรุการ ชั้น2 โทร 043-238119

 

Read more: ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ประจำปีการศึกษา 2560

Powered by OrdaSoft!