โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูมอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประกอบด้วยนักเรียนทุกสายชั้นตั้งแต่ อนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 รับมอบทุนเรียนดี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู นางวาสนา แม้นญาติ เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว

Read more: โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูมอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดอบรมพัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยหัวข้อการอบรมคือการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในพัฒนาการเชิงบวกสำหรับนักเรียน มีวิทยากรนำโดยนาย เดชา เปรมฤดีเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นให้ความรู้แก่คณะครูในการพัฒนาจิตใจทัศนคติเชิงบวก พร้อมคณะวิทยากรจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยและคณะ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้คณะครูโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจะได้นำความรู้ไปพัฒนาพร้อมใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่2 ต่อไป

 

Read more: ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูจัดอบรมพัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมพิธีออกพรรษาประจำปี 2559 โดยในปีนี้มีการร่วมขบวนจากโรงเรียนภายในเขตเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมดร่วมเดินในขบวนแห่วันออกพรรษาทอดประทีปพุทธบูชา ซึ่งขบวนเริ่มจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเดินไปยังบึงแก่นนคร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูร่วมกับชุมชนในเขตและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ในการจัดตกแต่งประทีปประดับขบวน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู ชาวชุมชน นักเรียนเป็นจำนวนมาก ในปีนี้พี่น้องชาวขอนแก่นให้ความสนใจตลอดสองข้างทางเป็นอย่างมาก เทศบาลนครขอนแก่นจัดพิธีทอดประทีปพุทธบูชาในวันออกพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นพุทธบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวขอนแก่น  

 

Read more: โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมพิธีออกพรรษาประจำปี 2559

 

 

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

 

 

รายการทุ่งแสงตะวันถ่ายทำการจัดเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู : รายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการสำหรับเด็กและครอบครัวชื่อดังรายการหนึ่งซึ่งออกอากาศในช่อง 3HD ได้มาเยี่ยมชมและถ่ายทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน อาทิ การจัดการขยะ สวนเกษตรปลอดสาร แหล่งเรียนรู้ ธนาคารขยะ ฯลฯ ซึ่งทางทีมงานได้มาถ่ายทำเก็บภาพบรรยายกาศเป็นเวลา 3วัน โดยมีแกนนำสิ่งแวดล้อมและคณะครูให้ข้อมูลต่างๆถึงการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โดยในวันสุดท้ายของการถ่ายทำทางทีมงานรายการทุ่งแสงตะวันได้มอบเสื้อให้แก่นักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย โดยรายการทุ่งแสงตะวันที่มาถ่ายทำกิจกรรมภายในโรงเรียนจะออกอากาศประมาณกลางเดือนตุลาคม 2559 นี้  

 

Read more: รายการทุ่งแสงตะวันถ่ายทำการจัดเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

Powered by OrdaSoft!