โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูถวายพานพุ่ม 5ธันวามหาราช ณ ศาลหลักเมืองเทศบาลนครขอนแก่น

Read more: ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูถวายพานพุ่ม 5ธันวามหาราช

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูนำนักเรียนประดิษฐ์กระทงขึ้นในวันที่ 25มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการเรียนรู้และสืบสานประเพณีของไทย

Read more: โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูสืบสานประเพณีลอยกระทง

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดงานนิทรรศการโครงงานทางวิชาการ "1ห้องเรียน 1โครงงาน 1ผลิตภัณฑ์" ประจำปีการศึกษา 2557 โดยภายในงานมีผู้ปกครอง ชาวชุมชน เป็นเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดบูธแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนในแต่ละห้องแบ่งออกเป็นบูธของแต่ละสายชั้น ซึ่งจะมีโครงงานรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ให้เลือกชมเลือกซื้ออย่างมากมาย

Read more: นิทรรศการวิชาการคุ้มหนองคู ปีการศึกษา 2557

คณะครูโรงเรียนขามแก่นนครเข้ามาแนะแนวนักเรียนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในแนวทางศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยทางคณะครูจากโรงเรียนขามแก่นนครได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนขามแก่นนครทั้งในด้านวิชาการ กิจกรรม กีฬา ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาต่อไป?

Read more: คณะครูแนะแนว ร.ร.ขามแก่นนคร

ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงานวันครูขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยภายในงานมีคณะครูจากทั้ง 11โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมาร่วมงานวันครูกันอย่างคับคลั่ง ภายในงานมีการมอบรางวัลครูหัวใจทองคำ ซึ่งคณะครูโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูก็ได้รับรางวัล 5ท่านด้วยกัน 1.อ.ภัทราภร ศรีอุดร 2.อ.พิมพ์รัตน์ พันธุมะบำรุง 3.อ.สุภาพรรณ เอี่ยมปุ่น 4.อ.อำภา เรืองวานิช 5.อ.ทองบาง ผิวแดง โดยทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคณะครูทั้ง 5ท่าน มา ณ โอกาสนี้?

Read more: วันครู 16มกราคม 2558

Powered by OrdaSoft!