โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูรับมอบโล่เกียรติคุณจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้เข้าร่วมโครงการ Zero Waste School หรือในภาษาไทยว่า"โรงเรียนขยะเป็นศูนย์" ซึ่งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมาเมื่อปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องมาในปี2557 นี้ทางโรงเรียนก็ได้เข้าร่วมโครงการ Zero Waste School อีกครั้งซึ่งในรอบแรกนี้ทางโรงเรียนได้ผ่านการพิจารณาของทางคณะกรรมการให้ผ่านการคัดเลือกที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบในรอบต่อไป

Read more: รับโล่เกียรติคุณโครงการ Zero Waste School

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดงาน วันรำลึกสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ใต้ถุนอาคารคูเงิน โดยมีการแสดงจากนักเรียนในแต่ละสายชั้น พร้อมทั้งการประกวดอ่านกลอน การประกวดแต่งกาย และการมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศในการคัดลายมือ วาดภาพ โดยมีผู้อำนวยการ ประดิษฐ์ สะเดา เป็นประธานในพิธีซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นวันยกย่องท่านสุนทรภู่ ที่ได้รับขนานนามว่า เช็คเสปียร์แห่งประเทศไทย

Read more: วันสุนทรภู่

Joomla! 3 continues development of the Joomla Platform and CMS as a powerful and flexible way to bring your vision of the web to reality. With the new administrator interface and adoption of Twitter Bootstrap, the ability to control its look and the management of extensions is now complete.

Read more: รอบรั้วคุ้มหนองคู'57

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดประชุมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ใต้ถุนอาคารคูเงิน.

Read more: ประชุมผู้ปกครอง'57

?There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

Subcategories

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Powered by OrdaSoft!