โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

คณะผู้บริหาร ครู บุลากรและนักเรีน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ตัวแทนนักรบสิ่งแวดล้อมและตัวแทนนักเรียน อ.ถ.ล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) โรงโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมกิจกรรม Clearing Day เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

นักเรียน อถล. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ส่งผลงานประดิษฐ์ "Smart Plant ระบบรดน้ำอัจฉริยะนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" เข้าประกวด

 

Powered by OrdaSoft!