โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภคิน  บุตรวัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภคิน  บุตรวัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนกัลยาณวัตร

Powered by OrdaSoft!