โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

ตัวแทนนักรบสิ่งแวดล้อมและตัวแทนนักเรียน อ.ถ.ล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) โรงโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมกิจกรรม Clearing Day เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

ตัวแทนนักรบสิ่งแวดล้อมและตัวแทนนักเรียน อ.ถ.ล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมกิจกรรม Clearing Day เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน ครั้งที่ 40 ณ Green Zone สคพ.10 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10 นำพลาสติกยืดและกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่สะอาดและแห้ง ไปบริจาคเพื่อรวบรวมส่งไปรีไซเคิลกับโครงการ "WON วน" และโครงการ "กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10 และเจ้าหน้าที่มารับมอบถุงนมและกล่องนมเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป โดยโรงเรียนเทศบาลบาลคุ้มหนองคูเป็นโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการจัดการขยะ Zero Waste และด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เน้นการทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนนำไปต่อยอดที่บ้านและสังคมต่อไป

Powered by OrdaSoft!