ประวัติโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
  โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2513 เดิมที่ตั้งโรงเรียนครั้งแรกตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยเทศบาลเมืองขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบัน คือ สถานีรถปรับอากาศขอนแก่น ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนน กลางเมือง  ตำบล  ในเมือง  จังหวัด  ขอนแก่น โดยมีนายประเทือง  นิติเกตุโกศล  เป็นครูใหญ่คนแรก
 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด   3   ไร่    2   งาน   70     ตารางวา ตั้งอยู่ถนนรอบเมือง ตำบล ในเมือง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 043-238119 โทรสาร 043234961
 ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่เรียกว่า “ ชุมชนคุ้มหนองคู ” มีประชากรประมาณ 285 ครอบครัว สภาพบ้านเรือนบางส่วนเป็นที่อยู่อาศัย บางส่วนเป็นอาคารพานิชย์ อพาร์ตเมนต์ อาชีพของประชากรในชุมชนมีหลากหลายอาชีพ เช่น ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ

พื้นที่

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3ไร่ 2งาน 70ตารางวา

ที่ตั้ง

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 

Mężczyznabest Running shoes brand | jordan Release Dates
Powered by OrdaSoft!